Dịch vụ của http://nhaphangquangchau.vn bao gồm:

- Tư vấn tìm kiếm nguồn hàng trên các website bán buôn, bán lẻ hàng đầu Trung Quốc .

- Mua hàng và kiểm tra hàng hóa

- Đóng gói và vận chuyển hàng hóa về Việt Nam

- Khiếu nại nhà cung cấp, hỗ trợ đổi trả hàng hóa

- Thanh toán hộ 1688, thanh toán hộ tao bao, chuyển tiền wechat, nạp tiền alipay, chuyển tiền Trung Quốc…

  Chúng tôi  thực hiện đúng những gì khách hàng yêu cầu để khách hàng được thành công.

Bài Viết Liên Quan